Barn/ungdom och familj

Upplevelser, utmaningar, utveckling. Från små barn till stora, från individen till familjen.

Alla barn är annorlunda. På sitt eget sätt. Men alla ska också kunna vara delaktiga, självständiga och ha lika värde i samhället. Och alla ska få växa och spränga sina gränser. Men ibland räcker den egna förmågan inte till. Då måste man få stöd att använda och utveckla sin kapacitet. Just så tänker vi.

De flesta av våra barn- och ungdomsverksamheter vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi har också stödgrupper för barn och familjer som förlorat någon nära och anhörigstöd för föräldrar till en vuxen son eller dotter med funktionsnedsättning.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni