Info

Om du behöver avboka eller boka om din tid

036-210 00 67 (vid besök för utredning)

Samtalsbehandling via Vårdcentralen Lokstallarna
036-32 89 00

Samtalsbehandling via Vårdcentralen Nyhälsan
0380-55 26 00

 

Välkommen till Rehabcenter Jönköping

Bräcke diakoni Rehabcenter Jönköping är en bred verksamhet.

Vårdcentralen Lokstallarna i Jönköping och Vårdcentralen Nyhälsan i Nässjö erbjuder vi psykologisk behandling, bedömning och konsultation på primärvårdsnivå.

I vår utredningsverksamhet på Tegnérgatan 5 i Jönköping arbetar vi med olika typer av utredningar på uppdrag av landsting och kommun.

Vi har en bred erfarenhet av rehabilitering, utredning och behandling – en erfarenhet som vi kopplar ihop med den senaste kunskapen. Vi vet att alla människor kan växa. Men också att man ibland kan behöva stöd för att blomma ut.