Äldre anhöriga i fokus i nytt projekt

I dag är det anhörigdagen. Då passar vi på Bräcke diakoni på att presentera vårt senaste arvfondsprojekt "I nöd och lust" med målet att utveckla stödet för äldre anhöriga som vårdar sin partner i det gemensamma hemmet. 

I projektet står anhörigas egna psykiska hälsa i fokus. Tillsammans med anhöriga själva ska projektet utveckla metoder och informationsmaterial som på ett konkret sätt ska underlätta vardagen och livet för målgruppen.

Projektet vill stärka anhöriga genom att:

  • Lyfta frågor som många gånger är outtalade i en parrelation - det opratade. Det kan handla om att våga prata om upplevelsen att inte räcka till, om skuld och skam.
  • Lyfta frågor om hot, våld, övergrepp och kränkningar i en relation och hitta metoder för att förebygga detta.
  • Lyfta vikten av beröring - att vara nära varandra - genom att visa på oxytocinets lugnande egenskaper och läkande effekt.

Det här är frågor som inte ryms inom anhörigstödet idag.

- Jag är hoppfull och optimistiskt att vi ska kunna ta fram något som verkligen gör nytta, säger Lisa Schjelde, projektledare och socionom, som bland annat varit verksamhetschef på Bräcke diakonis demensboende Ginstgården i Alingsås.

Läs mer om projektet här!

Vill du veta mer? Kontakta: 

lisa.schjelde@brackediakoni.se

08-67 20 288, 070-16 52 638

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni