Samarbete kring demens fortsätter - trots dom

Efter det uppmärksammade samarbetet med Bräcke diakoni döms nu Alingsås kommun att betala 5 miljoner kronor i böter. Anledningen är det avtal kring en unik vårdkedja kring personer med demenssjukdom som Bräcke diakoni driver i form av ett IOP, idéburet offentligt partnerskap. Ett avtal som inte upphandlats då kommunfullmäktige i Alingsås gjort bedömningen att det inte finns någon marknad för en vårdkedja av den här typen.

Men förvaltningsrätten håller alltså inte med. De går istället på Konkurrensverkets linje, att äldreboendet som ingår i vårdkedjan borde ha upphandlats och dömer Alingsås kommun till att betala 5 miljoner upphandlingsskadeavgift, något som Maude Kardell Wahlbäck, områdeschef på Bräcke diakoni, beklagar.

 — Det är givetvis tråkigt. Men tyvärr ganska väntat i och med att förvaltningsrätten valde att bryta ut och bara titta på äldreboendet vi driver i Alingsås, istället för att se till hela den unika vårdkedja vi har tillsammans.

 Men Alingsås kommun står på sig och planerar att driva frågan vidare. Under tiden fortsätter arbetet med vårdkedjan som tidigare.

— Vi är väldigt glada att Alingsås kommun står fast i sin övertygelse om att detta är en bra samverkansform. Vi delar den uppfattningen. Vi har redan sett många positiva effekter av vårt sätt att jobba säger Maude Kardell Wahlbäck och tillägger:

  Vi kommer att fortsätta utveckla arbetet med vårdkedjan och på så sätt skapa mervärden för fler. Men vi skulle önska att vårt arbete fick bli mer långsiktigt.

Läs mer om vårdkedjan i Alingsås

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni