Vårens stödgrupper får ekonomiskt stöd

Regionen förlänger avtalet för våra stödgrupper för barn och familjer i sorg och saknad. Det betyder att det gäller även 2020. Vi gläds förstås men efterlyser långsiktighet.

På onsdagen fattade hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland beslutet att förlänga det IOP-avtal som Bräcke diakoni haft med regionen sedan 2017, med ytterligare ett år. Verksamheten har dock pågått sedan 2012.

”Under åren som gått har mer än 150 barn och unga samt 100 vuxna deltagit i gruppverksamheten och det finns ett brett intresse av att den ska fortsätta. Verksamheten, som är förlagd i Göteborg, har också utvärderats med gott resultat", skriver regionen i ett nyhetsbrev.

3 januari publicerades en artikel i GP som beskriver det stöd som ges. Den visar också att det finns ett stort behov av stödgrupperna för barn och familjer i sorg, att det inte alltid finns någon som fångar upp de efterlevande familjemedlemmarna vid ett oväntat dödsfall.

- Jag är givetvis glad att det nu löser sig för vårens och höstens grupper, men ser det som viktigt att hitta en mer långsiktig lösning tillsammans med regionen, säger Maude Kardell Wahlbäck, välfärdsstrateg på Bräcke diakoni. 

 

 Läs om stödgrupperna här!

 

 

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni