Info

Projekt Lipödem

Ett projekt som handlat om att sprida information om diagnosen Lipödem. Målet har varit att öka kunskapen om lipödem för att de som är drabbade ska få bättre hjälp och stöd. Projektet startade i början av 2019 och pågick under 3,5 år och är finanserat av Allmänna arvsfonden.

 

Terapeuter på Bräcke diakoni har i många år mött patienter med lipödem och känt frustrationen över att många måste kämpa så för att få rätt hjälp. Det kostar inte bara individen, utan också samhället mycket att inte få tillgång till en behandling som fungerar.

Många är drabbade; kanske upp till 10% av alla kvinnor över 16 år.

Det betyder stort lidande, och det drabbar även anhöriga.

Vi vill ändra på det!